21 mar. 2014

Yurumerumo! - Hako Melt More!Grupo: You'll Melt More!
Título: HAKO Melt More!
Tamaño: 85 MB

Track list:

 • 1. Manual of Tokyo Girl Gendaishi
 • 2. Mokuyou Attitude
 • 3. Tora yo
 • 5. Okoshite Shimatta
 • 6. Sayonara Baka-chan
 • 7. Manual of Tokyo Girl Gendaishi (Instrumental)
 • 8. Mokuyou Attitude (Instrumental)
 • 9. Tora yo (Instrumental)
 • 10. Watashi to Watashi to Watashi to Watash toi (Instrumental)
 • 11. Okoshite Shimatta (Instrumental)
 • 12. Sayonara Baka-chan (Instrumental)

Descarga

Fecha: 2014.1.22

No hay comentarios:

Publicar un comentario